/Wydawnictwo
Wydawnictwo 2017-07-19T10:26:30+00:00

Wydawnictwo

Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  • Realizuje zadania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne.
  • Publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopismo naukowe „Zarządzanie i Edukacja” – ISSN 1428-474X
  • Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego specjalizuje się w podręcznikach akademickich z dziedzin nauki, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych, prowadzonych przez Uczelnie.
  • Publikowane materiały są wiarygodnym, rzetelnym i efektywnym źródłem informacji i edukacji.
  • Wydawnictwo wydaje publikacje własne i zlecone.
  • Koszty publikacji własnych ponosi Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
  • Koszty publikacji zleconych ponosi osoba zlecająca, a Wydawnictwo podejmuje się redakcji, składu, opracowania graficznego oraz druku.
  • Praktykowane są formy współpracy oparte na podziale kosztów – każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, w kontekście potrzeb Uczelni i jej misji.

Naszym Autorom dziękujemy za współpracę i życzymy sukcesów!