/Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej 2019-06-12T20:35:17+00:00

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CELEM studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu psychofizycznych podstaw prowadzenia terapii dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trwożenia programów terapeutycznych, ich szosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka oraz wykorzystania elementów integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej.

CZAS TRWANIA: trzy semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Program studiów obejmuje m.in. metody i formy pracy w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami w zachowaniu. Ważnym wątkiem programowym jest integracja sensoryczna (SI). Założenia programowe SI określają kierunek działań pedagogicznych polegających m.in. na integracji wszystkich systemów zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja).

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz innych osób posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.