Zarządzanie oświatą 2019-04-13T11:18:27+00:00

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

CELEM studiów jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowanie czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

CZAS TRWANIA: dwa semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Program studiów obejmuje m.in. teoretyczną i praktyczną zajęcia z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem oraz  sprawnej organizacji pracy w szkole. Program zajęć uwzględnia aktualne wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Absolwent ma możliwości nabycia umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, podczas odbywania praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów placówek oświatowych.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane dla osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.