Kadry i płace w zarządzaniu 2019-04-13T11:17:11+00:00

KADRY I PŁACE W ZARZĄDZANIU

CELEM studiów jest poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej w codziennej pracy pracowników kadr, jak również przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu administrowania i zarządzania kadrami. Poznane w trakcie studiów podstawy prawne regulujące trwanie stosunku pracy a także mechanizmy administrowania, zarządzania i kierowania personelem pracowniczym będą sprzyjać w codziennej praktyce sprawności funkcjonowania jednostki organizacyjnej.

CZAS TRWANIA: dwa semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Studia są skierowane w szczególności o pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Oferta studiów odnosi się również do osób pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu: Prawne podstawy zarządzania kadrami , Ubezpieczenie w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych, Rekrutacja i selekcja pracowników, Tworzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej itd.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane do  wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra, inżyniera, licencjata) pragnących uzupełnić wiedzę o tematykę zawartą w programie studiów.