Studia podyplomowe 2018-09-29T13:24:53+00:00

Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych

Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

Kierunki

Kierunki

Kursy i szkolenia

Wzrastająca kompleksowość i zmienne otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw potęgują konieczność ciągłego samodoskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy. W dzisiejszym, zabieganym świecie ciągły brak czasu wymusza zdobywanie tej wiedzy kompleksowo, treściwie i szybko. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach i szkoleniach. Zdecydujcie Państwo, jakiej wiedzy potrzebujecie i skontaktujcie się z nami. Nadmieniamy, że jesteśmy otwarci na propozycje i możemy zorganizować kurs, dotyczący zagadnień przez Państwa podanych. Dysponujemy, bowiem wyspecjalizowaną kadrą wykładowców. Jesteśmy w stanie w przypadku większej liczby chętnych z danego obszaru lub instytucji przeprowadzić szkolenie w Państwa lokalizacji.