//Studia II stopnia (magisterskie)
Studia II stopnia (magisterskie) 2018-03-17T13:41:55+00:00

Specjalności*

*specjalności są wybierane na I semestrze


Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Główną dziedzina jest ekonomia z odwołaniem do dorobku naukowego dyscyplin: prawo, psychologia, politologia, socjologia.

W pierwszych semestrach kierunku zaplanowano zapoznanie się studentów z wiedzą i terminologią ogólną dla tej dziedziny nauki. Kolejne semestry nauki udostępniaja praktyczne środki, metody i formy stosoane w praktyce, w przedsiebiorstwach, organizacjach i w róznych instytucjach prowadzących działalność gospodarczą w wielu obszarach, z uwzględnieniem specyfiki regionu.

Zarządzanie daje profesjonalną wiedzę na temat opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Wyzwala umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategie jego rozwoju.

Po każdym kierunku I stopnia możesz podjąć naukę na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Dla studentów innych kierunków chcących kontynuowac naukę na studiach II stopnia, a nie mających wcześniej styczności z przedmiotami niezbędnymi do właściwego poprowadzenia procesu dydaktycznego przygotowaliśmy przedmiot „Podstawy nauk o zarządzaniu”. Ma on pomóc w lepszym zrozumieniu studiowanego kierunku i uwrażliwić osoby nie uczestniczące wcześniej w okreslonych typach zajęć na pewne szczególne aspekty studiowania kierunku zarządzanie.