//Promotorzy – rok akademicki 2016/2017

Promotorzy – rok akademicki 2016/2017

Wykaz promotorów prac dyplomowych

rok akademicki 2016/2017

dr Barbara Andruczyk
dr inż. Elżbieta Kopciuszewska
Ks. dr Jacek Rosa
dr Oksana Horobet
prof. dr  Zbigniew Meger
dr Bogusław Kot
dr inż. Jerzy Donarski

 

Osoby posiadające przydzielonego promotora kontynuują pracę pod jego kierunkiem. Informacja dotyczy osób nie posiadających promotora lub występujących o zmianę.

Kontakt z ww. osobami podczas dyżurów i za pośrednictwem dziekanatu.

 

Dziekan Wydziału

2018-01-12T12:05:25+00:00 18 lipca 2017|