//Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego
Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego 2017-07-19T09:51:04+00:00

Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego

Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego został powołany dnia 19.12.2012 roku w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Zarządzania w Warszawie.

Instytut jest jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia wszechstronnej działalności skierowanej na współpracę różnych podmiotów w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego. W szczególności, powołaną do wprowadzania do praktyki zmian decydujących o konkurencyjności, postępie i przyszłości organizacji w dziedzinach związanych z problematyką gospodarczą i społeczną.

Podstawowymi formami działalności Instytutu są: prowadzenie badań naukowych podstawowych i stosowanych, prac rozwojowych, działalności wdrożeniowej i upowszechnieniowej, podnoszenia kwalifikacji, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i konsultacji, podejmowanie różnorodnych inicjatyw gospodarczych i społecznych dotyczących rozwoju  gospodarczego.