/O Uczelni
O Uczelni 2017-08-17T11:46:12+00:00

O Uczelni

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce.
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest uczelnią niepubliczną. Powstała na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3- 0145/TBN/89/93 z dnia 13 lipca 1993 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 29 jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DSW-3-4041-359/AM/Rej.28/02) z dnia 28 marca 2002 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i Marketing. W ciągu 20 lat funkcjonowania powstały dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe: w Chełmie, Krakowie, Elblągu, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Uczelni Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła tam Wydział Zarządzania.

Jański, bo tak często mówią o naszej uczelni, tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, uczy, jak odnosić sukcesy, działając etycznie.

Szkoła działając w regionach Polski, prowadzi studia:

I stopnia (licencjackie) na kierunkach studiów

  • Pedagogika
  • Politologia
  • Socjologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Turystyka i rekreacja
  • Zarządzanie

I stopnia (inżynierskie) na kierunkach

  • Architektura i urbanistyka
  • Gospodarka przestrzenna

II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie

Oprócz tego uczelnia posiada stale aktualizowaną, bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego kształci w ponad 80 specjalnościach. Jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepaństwowych w Polsce.

W Szkołach Bogdana Jańskiego zdobyło wiedzę blisko 40 tysięcy studentów z kraju i z zagranicy.

Wyróżnienia