/Kursy jednodniowe
Kursy jednodniowe 2018-09-08T13:34:58+00:00

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego zaprasza na cykl szkoleń jednodniowych. Różnorodność problematyki szkoleń pozwoli Słuchaczom zdobyć wiedzę, przydatną w sferze zawodowej, podnieść kwalifikacje zawodowe, odnaleźć się na rynku pracy.

Autoprezentacja

 

Efekt szkolenia:

– umiejętność budowania własnego wizerunku;

– umiejętność nauczenia się przemówień audytoryjnych;

– umiejętność przedstawienia prezentacji;

– posługiwanie się mową ciała.

 

Treści kształcenia:

– pojęcie autoprezentacji;

– komunikacja werbalna i niewerbalna;

– prowadzenie rozmów;

– ubiór w wystąpieniach publicznych;

– elementy prezentacji publicznej;

– spotkania biznesowe.

 

Protokół dyplomatyczny

 

Efekty szkolenia:

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności, które obowiązują w kontaktach urzędowych.

 

Treści szkolenia:

– podstawowe zasady protokołu dyplomatycznego;

– przykłady korespondencji dyplomatycznej.

 

Umiejętności retoryki

 

Efekty szkolenia:

– umiejętności efektywnych przemówień;

– pokonywanie tremy;

– skuteczna komunikacja w biznesie;

– umiejętność prowadzenia negocjacji.

 

Treści kształcenia:

– retoryka w starożytności (Grecja i Rzym);

– technika mówienia;

– retoryka a psychologia;

– retoryka w biznesie;

– prowadzenie negocjacji.

 

Umiejętności skutecznego porozumiewania się

 

Efekty szkolenia:

– umiejętności zasad skutecznej komunikacji;

– umiejętność skutecznego porozumiewania się w pracy zawodowej;

– umiejętność aktywnego słuchania.

 

Treści kształcenia:

– zasady skutecznego porozumiewania się w środowisku pracy, rodzinnym, towarzyskim;

– prowadzenie rozmów, dyskusji, negocjacji.

 

Negocjacje w biznesie i sztuka prowadzenia sporów (erystyka)

 

Efekty szkolenia:

– umiejętności prowadzenia negocjacji;

– umiejętność przedstawienia własnej oferty;

– umiejętność prowadzenia rozmów z klientem;

– umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

 

Treści kształcenia:

– podstawowe pojęcia;

– proces negocjacji;

– przedstawieni oferty biznesowej;

– techniki perswazji;

– sztuka prowadzenia sporów.

 

Komunikacja w organizacji i zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Efekty szkolenia:

– zaprezentowanie warunków skutecznej komunikacji;

– efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Treści kształcenia:

– środki komunikacji w organizacji;

– systemy komunikacji;

– zaburzenia w komunikacji;

– kapitał ludzki w organizacji;

– umiejętne metody zarządzania personelem.

 

Mediacje w rodzinie

 

Efekty szkolenia:

– zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzeniu negocjacji rodzinnych.

 

Treści kształcenia:

– interdyscyplinarna wiedza z zakresu małżeństwa i rodziny;

– wiedza z zakresu negocjacji;

– psychologiczne aspekty pokonywania konfliktów rodzinnych.

 

Poradnictwo rodzinne

 

Efekty szkolenia:

– wiedza z zakresu funkcjonowania rodziny;

–  umiejętność rozwiązywania problemów, związanych z funkcjonowaniem rodziny.

 

Treści kształcenia:

– rodzaje poradnictwa;

– specjalistyczne poradnictwo rodzinne;

– duszpasterstwo rodzinne;

– interwencja kryzysowa w przypadku przemocy w rodzinie.

 

Savoir-vivre na co dzień

 

Efekty szkolenia:

Umiejętności stosowania zasad savoir-vivre w życiu codziennym.

 

Treści kształcenia:

Zasady dobrego tonu w życiu zawodowym, rodzinnym, społecznym, kulturalnym…

 

Biznes-etykieta pracownika biurowego w języku ukraińskim

 

Efekty szkolenia:

Słuchacz, po zakończonym szkoleniu, zdobędzie umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej w języku ukraińskim.

 

Treści kształcenia:

– rodzaje dokumentów/pism;

– prowadzenie korespondencji biznesowej.