/BHP – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
BHP – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2019-04-13T11:16:23+00:00

 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY  (BHP)

CELEM studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu organizacji pracy służb BHP, zarządzania bezpieczeństwem, dokonywania ocen ryzyka, zapobiegania wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia.

CZAS TRWANIA: dwa semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji w tym zakresie, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które są zainteresowane tą problematyką.