Zarządzanie i Edukacja nr 93

Spis treści ZiE nr 93:

Treść.

 • Elżbieta Gozdowska- Pozycja dyrektora i rola rady pedagogicznej w zarządzaniu szkołą publiczną
 • Stanisław Chrobak- Społeczeństwo globalne – potrzeba prawdziwego i pełnego humanizmu. Implikacje pedagogiczne
 • Edyta Wolter- Jana Pawła II koncepcja „Cywilizacji życia, miłości i pokojowego współistnienia”, aplikacje w polskim systemie dydaktyczno-wychowawczym na przełomie XX/XXI wieku
 • Sebastian Koczy- Społeczne wyzwania edukacji medialnej w obliczu konwergencji umiejętności
 • Dr hab. Zbigniew Klimiuk- Zarządzanie strukturą makroekonomiczną gospodarki Niemiec
 • Jerzy Nikołajew- Organy ochrony prawnej konsumentów w Unii Europejskiej
 • Franciszek Kłosowski- Uwarunkowania procesu rewitalizacji miast regionu śląskiego
 • Lidia Marszałek- Dziecko w wieku przedszkolnym wobec kryteriów dobra i zła
 • Zuzana Budayová- Dobrovoľník a jeho význam v manažmente neziskových organizácii (NO)
 • Lýdia Lešková- Sociálne kompetencie ako sociálny kapitál pomáhajúcej profesie
 • Michał Majek Akademia Morska w Gdyni- Internet jako narzędzie budowania kapitału społecznego
 

Wydawnictwo