Zarządzanie i Edukacja nr 92

Spis treśco ZiE nr 92:

 

  • Mirosława Czerny- Koncepcja livelihood w badaniach obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych (przykłady z Ameryki Łacińskiej)
  • Zbigniew Klimiuk- Wpływ kryzysu ekonomiczno- finansowego na zarządzanie trendami rozwojowymi w gospodarce Turcji w latach 2001- 2012
  • Hanna Kruk- Zrównoważony rozwój gminy – ujęcie teoretyczne
  • Marek Grzybowski- Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście rozwoju zrównoważonego. Studia przypadków z rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii
  • Jerzy Nikołajew - Organy ochrony prawnej konsumentów w Polsce. Wybrane zagadnienia
  • Wojciech Sroczyński- O pedagogice chrześcijańskiej Jana Pawła II
  • Lidia Marszałek- Spotkanie i zaangażowanie jako warunki pełnego poznania natury dziecka
  • Michał Igielski - Świadomość postaw przedsiębiorczych wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych
  • Mirosław Mylik- Historiosophical aspects of the beginning and development of the phenomenon of sport and tourism
  • Marcin A. Stradowski- Terapeutyczne oddziaływanie sportu na osoby niedostosowane społecznie

 

 

Wydawnictwo