Zarządzanie i Edukacja nr 90

Spis treści ZiE nr 90

 

 • Dariusz Budrowski- Rola motywacji w skutecznym zarządzaniu kapitałem ludzkim w kontekście projektów UE, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej 
 • Joanna Łodziana-Grabowska- Ethics of marketing actions by contemporary organisations
 • Bartosz Samp, Żaneta Jabłońska- Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w firmach spedycyjnych 
 • Barbara Andruczyk- Biznesowe metody wspierające zarządzanie wydatkami w instytucji administracji publicznej 
 • Tomasz Machelski- Nieprzewidziane konsekwencje wynagrodzenia minimalnego
 • Andrzej Muczyński- Systemy i formy zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy miejskiej 
 • Agnieszka Starzyk- Przyjazna przestrzeń publiczna. Studium cech fizycznych i niefizycznych, w szczególności z myślą o uczestniku małoletnim
 • Nebras Al-Masny- Środowiskowy aspekt polityki energetycznej UE
 • Cezary Tomasz Szyjko- Modern concepts of the energy and environmental management in the scope of the theme of EXPO 2020 in Dubai
 • Krystyna Kimak- Bóle głowy informacją o stanie zdrowia 
 • Patryk Rzońca, Mariusz Goniewicz, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Zielonka- Metody przyrządowego udrażniania dróg oddechowych u dzieci 
 • Zbigniew Prusiński- Przymus i bojaźń w kontekście zgody małżeńskiej 
 • Marcin A. Stradowski- Patologie społeczne XXI wieku 
 • Tomasz Kozłowski- Analfabetyzm medialny. O wybranych problemach edukacji w kulturze konsumpcji 
 • Andrzej Sawicki- Przyszłość mediów publicznych w Japonii 
 
 
 

Wydawnictwo