Zarządzanie i Edukacja nr 94

Spis treści ZiE nr 94

Zarządzanie przestrzenią

 • Emilia Drzewiecka-Mazur: Rola parków technologicznych w kształtowaniu przestrzeni
 • Franciszek Kłosowski: Formy zagospodarowania terenów poprzemysłowych

 

Zarządzanie instytucją

 • Elżbieta Gozdowska: Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska, Elżbieta Strutyńska: Szkoła w perspektywie organizacyjnej. Przegląd wybranych typologii kultur organizacyjnych
 • Małgorzata Florek: Inwestycje w kapitał intelektualny a dynamiczny rozwój instytucji

 

Zarządzanie służbą zdrowia

 • Małgorzata Stawicka: Jakość świadczeń medycznych w zagranicznych systemach ochrony zdrowia – rekomendacje dla polskich szpitali
 • Marcin Janusz: Przestrzenne zróżnicowanie pośrednich wskaźników kwestii zdrowia w Polsce
 • Jabrel S.M. Abdoalhkim: The management of European health care systems: case study of Italy, UK and Poland

 

Edukacja prozdrowotna

 • Robert Łuczyk, Marta Łuczyk, Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak: Występowanie i znaczenie wybranych czynników kancerogennych w powstawaniu nowotworów złośliwych u ludzi
 • Mirosław Mylik: Czy istnieje możliwość i sens doskonalenia sportowego każdego człowieka?

 

Edukacja społeczna

 • Artur Śliwiński: Społeczno-ekonomiczne aspekty White Collar Crime – w świetle etyki katolickiej i współczesnej ekonomii
 • Elżbieta Kopciuszewska, Joanna Radomyska: Jakość funkcjonowania jednostek administracji publicznej- optymalizacja procesu zakładania działalności gospodarczej – podejście zorientowane na proces
 • Józefina Król, Łukasz Popławski: Rola rynków hurtowych i giełd towarowych w rozwoju obszarów wiejskich

 

Noty o autorach

 

 

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Wydawnictwo