/Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie w turystyce 2019-04-13T11:17:52+00:00

ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE

CELEM studiów jest przygotowani  menedżerów do efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w sektorze turystycznym (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, fundacji itp.), rozumiejących wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy.

CZAS TRWANIA: dwa semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności menedżera – właściciela obiektów turystycznych oraz kreatora turystyki w gospodarce publicznej, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów ochrony, kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze turystycznym. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane do  wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra, inżyniera, licencjata) pragnących uzupełnić wiedzę o tematykę zawartą w programie studiów. Studia są  przeznaczone zarówno  dla tych, którzy chcieliby zaktualizować posiadaną wiedzę i udoskonalić umiejętności, jak i dla tych, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w turystyce i hotelarstwie.