/Zarządzanie w instytucjach kultury
Zarządzanie w instytucjach kultury 2019-04-13T11:19:02+00:00

ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH KULTURY

CELEM studiów jest przygotowuje do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych.

CZAS TRWANIA: dwa semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Studium przygotowuje do pracy w instytucjach kultury. Kształci umiejętności organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, konstruowania budżetów, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działań marketingowych, budowania pozytywnego wizerunku instytucji, promocji i reklamy. Absolwenci mogą podjąć pracę w bibliotekach, teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane do  wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra, inżyniera, licencjata) pragnących uzupełnić wiedzę o tematykę zawartą w programie studiów.