/Zarządzanie Strategiczne – 2400 zł
Zarządzanie Strategiczne – 2400 zł 2018-09-09T20:46:43+00:00

Opis kierunku: celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Strategiczne, jest przekazanie Uczestnikom niezbędnych kwalifikacji z zakresu opracowywania i wdrażania strategii w firmie, zarządzania strategicznego organizacjami, podejmowania decyzji kluczowych dla firmy, przeprowadzania analiz strategicznych, budowania i kontrolowania zespołów pracowniczych a także wdrażania szeroko rozumianych koncepcji rozwojowych. Ponadto przekazujemy kwalifikacje  z zakresu marketingu, psychologii i motywowania pracowników. Kładziemy nacisk na rozwój zdolności innowacyjnego podejścia do realizacji funkcji strategicznych w organizacjach. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową, gdzie Uczestnicy mają szansę w przystępnej formie nauczyć się budowania strategii organizacji i zarządzania nimi.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien przede wszystkim wiązać swoją aktywność zawodową z zarządzaniem. Kandydat powinien cechować się nieustanną chęcią wyznaczania sobie nowych i ambitnych celów, powinien być zdecydowany w swoich działaniach, powinien być nastawiony na ciągłą pracę nad sobą oraz na rozwój.

Czas trwania studiów:

Zakres kształcenia:

Plany studiów (przedmioty itd):

Opłaty:

Harmonogram zajęć: