Jański Kurier 2020-03-03T16:48:14+00:00

Jański Kurier

„Jański Kurier” to gazeta uczelniana wydawana semestralnie i prezentująca Uczelnię oraz wszystkie jej  Wydziały zlokalizowane w miastach polski: Elblagu, Krakowie, Łomży, Warszawie. W skład zespołu redakcyjnego kuriera wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Uczelni Jańskiego w Łomży. Zawarte informacje dotyczą więc nie tylko Uczelni ale również konkretnych Wydziałów.