Zarządzanie oświatą 2018-09-09T20:52:13+00:00

Zarządzanie oświatą

Opis kierunku: Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą, jest przekazanie Uczestnikom niezbędnych kwalifikacji z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania kapitałem ludzkim, prawnych aspektów oświaty, wewnątrzszkolnego systemu prawnego, finansów publicznych, nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, organizacji roku szkolnego oraz współpracy organu prowadzącego szkołę ze środowiskiem zewnętrznym. Ponadto przekazujemy kwalifikacje  z zakresu budowania szeroko rozumianej komunikacji, opracowywania planów marketingowych, sztuki negocjacji i mediacji, a także motywacji pracowników i nauczycieli. Kładziemy nacisk na rozwój zdolności innowacyjnego podejścia do realizacji funkcji zarządczych w placówkach oświatowych. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową, gdzie Uczestnicy mają szansę w przystępnej formie poznać specyfikę zarządzania placówkami oświatowymi.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien przede wszystkim wiązać swoją aktywność zawodową z zarządzaniem oraz oświatą. Kandydat powinien cechować się nieustanną chęcią wyznaczania sobie nowych i ambitnych celów, powinien być zdecydowany w swoich działaniach, powinien być nastawiony na ciągłą pracę nad sobą oraz na rozwój.

Czas trwania studiów:

Zakres kształcenia:

Plany studiów (przedmioty itd):

Opłaty:

Harmonogram zajęć: