Zarządzanie kapitałem ludzkim 2017-08-10T17:36:42+00:00

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dającej praktyczne kompetencje do kierowania pracownikami w przedsiębiorstwach o różnej strukturze organizacyjnej i różnej formie prawnej.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie strategiczne
 • Etyka w działalności gospodarczej
 • Controlling personalny
 • Audyt wewnętrzny
 • Projektowanie systemów motywacyjnych
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Negocjacje i asertywność
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Seminarium dyplomowe

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę z zakresu rozpoznawania zasad funkcjonowania współczesnego rynku pracy w strukturach przemian gospodarczych i przeobrażeń społeczno-ekonomicznych. Ponad to słuchacze otrzymują wiedzę i umiejętności z zakresu rozumienia uwarunkowań ludzi w organizacji, negocjowania w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów oraz skutecznego komunikowania się.

Liczba semestrów: 2

Łącznie liczba godzin: 210 godzin