Skuteczny menedżer firmy 2017-08-10T17:43:29+00:00

Skuteczny menedżer firmy

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uczestnictwa w procesach zarządzania, dając podstawy do pełnienia funkcji menedżera i przedsiębiorcy. Program kształtuje kompetencje przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych obszarach funkcjonowania organizacji bazując przede wszystkim na aktywnej, warsztatowej formie zajęć.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

  • Teoria organizacji i zarządzania
  • Kreowanie rzeczywistości – warsztaty
  • Finanse i rachunkowość
  • Procesy informacyjne
  • Marketing
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie jakością
  • Podejmowanie decyzji menedżerskich
  • Seminarium dyplomowe

Absolwenci studiów nabywają umiejętności posługiwania się instrumentami zarządzania dla budowania konkurencyjności organizacji. Potrafią rozwiązywać problemy znając uwarunkowania osiągania sukcesu w zarządzaniu przez jakość, rozwój kapitału ludzkiego, budowanie strategii marketingowych, zarządzanie projektami, również w zakresie finansowego zarządzania firmą.

Liczba semestrów: 2

Łącznie liczba godzin: 210 godzin