Rachunkowość i controlling 2017-08-11T08:22:59+00:00

Rachunkowość i controlling

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i instrumentów finansowych.

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analiza i rewizja finansowa
 • System podatkowy
 • Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne w dydaktyce i zarządzaniu placówką oświatową
 • Wybrane problemy zarządzania placówkami oświatowymi
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi w warunkach konkurencji
 • Seminarium podyplomowe

Absolwent studiów podyplomowych ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami, jak również do stosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań z zakresu rachunkowości i controllingu.