///Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe
Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe 2017-07-24T09:17:18+00:00

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe

Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom. Zakłada  kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych  w konstruktywne rozwiązania.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

  • Blok kompetencji  psychologicznych, teorii konfliktu, strategii negocjacyjnych, komunikacji interpersonalnej i podstaw mediacji
  • Negocjacje i mediacje w biznesie – specjalizacja obejmie: organizację przedsiębiorstwa minimalizującą ryzyko wystąpienia konfliktu, podstawy prawne funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw, specyfikę sporów gospodarczych, proces windykacji długów, negocjacje handlowe oraz  mediacje cywilno – gospodarcze i mediacje pracownicze  uwzględniające rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy
  • Mediacje w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i cywilnych – specjalizacja obejmie  teoretyczne podstawy oraz symulacje mediacji i da kwalifikacje do prowadzenia mediacji  w w/w typach spraw

Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu.

Liczba semestrów: 2