///Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
Analityk finansowy w zarządzaniu firmą 2018-09-09T20:53:56+00:00

Analityk finansowy w zarządzaniu firmą

Opis kierunku: Celem Studiów Podyplomowych Analityk Finansowy w Zarządzaniu Firmą, jest przekazanie Uczestnikom niezbędnych kwalifikacji z zakresu analizy finansowej, funkcjonowania przedsiębiorstwa, uwarunkowań konkurencyjnych przedsiębiorstw, makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstw, rynku finansowego oraz rodzajów ryzyka. Ponadto przekazujemy kwalifikacje  z zakresu efektywnego korzystania z warsztatu analityka finansowego, a także opracowywania sprawozdań finansowych. Kładziemy nacisk na rozwój zdolności innowacyjnego podejścia do realizacji funkcji analityka finansowego w firmie. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową, gdzie Uczestnicy mają szansę w przystępnej formie poznać specyfikę pracy analityka finansowego.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien przede wszystkim wiązać swoją aktywność zawodową z finansami oraz analityką. Kandydat powinien cechować się nieustanną chęcią wyznaczania sobie nowych i ambitnych celów, powinien być zdecydowany w swoich działaniach, powinien być nastawiony na ciągłą pracę nad sobą oraz na rozwój.

Czas trwania studiów:

Zakres kształcenia:

Plany studiów (przedmioty itd):

Opłaty:

Harmonogram zajęć: