///Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
Analityk finansowy w zarządzaniu firmą 2017-08-10T17:41:45+00:00

Analityk finansowy w zarządzaniu firmą

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w szeroka wiedzę i warsztat niezbędny do przeprowadzenia analiz finansowych. Studia przygotowują do realizacji zadań obejmujących analizę ekonomiczno-finansową, ocenę wpływu danych na firmę, zarządzanie ryzykiem, wykorzystanie rynków finansowych dla finansowania działalności firmy. Program zajęć umożliwia nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania analiz i przedstawiania wniosków, sporządzania sprawozdań, raportów finansowych, przygotowania prognoz finansowych, planowania budżetowania i opracowywania dokumentacji.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

  • Finanse firmy
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rynek finansowy
  • Statystyka ekonomiczna
  • Analiza danych finansowych
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
  • Wycena firmy
  • Seminarium dyplomowe

Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego a także pracownika departamentu finansowego, doradcy finansowego, księgowego.