Zarządzanie projektami 2017-10-03T09:23:48+00:00

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. Studenci Zarządzania uczą się:  planowania projektów oraz przygotowania ich do kompetentnego opracowania dokumentacji projektowej, monitorowania projektów w trakcie ich realizacji oraz konieczności analizy i zamykania projektów, metodyk zarządzania projektami oraz praktycznymi narzędziami zarządzania projektami w oparciu o istniejące oprogramowanie oraz dane z sieci web, specyfiki kierowania zespołem projektowym projektów oraz przygotowania ich do kompetentnego pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego,  o możliwościach i zasadach wsparcia środkami unijnymi realizacji projektów przez polskie podmioty.