Zarządzanie oświatą 2017-07-24T09:38:16+00:00

Zarządzanie oświatą

Kierunek Zarządzanie oświatą przeznaczony jest dla osób z wyższym wykształceniem, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w polskich instytucjach oświatowych.

Studenci Zarządzania oświatą uczą się: kierowania zespołem ludzkim, wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, stosowania technik informacyjnych w zarządzaniu oświatą, prawa oświatowego, prawa finansowego, metod badawczych w obszarze diagnozowania pracy szkoły, komunikacji zewnętrznej oraz organizowania pracy biurowej i administracyjnej w oświacie.