Zarządzanie organizacjami i PR 2017-08-10T17:10:54+00:00

Zarządzanie organizacjami i PR

Specjalność Zarządzanie organizacjami cieszy się powodzeniem wśród studentów od wielu lat. Przygotowujemy specjalistów na potrzeby przede wszystkim sektora przedsiębiorstw (dla podmiotów gospodarczych o różnych formach własności). Sektor przedsiębiorstw daje aktualnie pracę dla blisko 6 milionów osób w Polsce (z tendencją wzrostu) – jest to więc duży rynek pracy. Absolwenci mogą podejmować pracę również w organizacjach nie zaliczanych do sektora przedsiębiorstw – samorządowych, budżetowych – bądź kierować własnymi firmami.

Specjalność Zarządzanie organizacjami daje wiedzę z zakresu teorii i praktyki zarządzania różnymi typami organizacji i kierowania ludźmi. Pozwala na poznanie i zrozumienie ważnych pojęć ekonomicznych, procesów gospodarczych i społecznych w stopniu pozwalającym na sprawne działanie. Uwzględniając wagę informacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym Uczelnia uczy zdobywania, przetwarzania i praktycznego wykorzystywania informacji –  z pomocą informatyki.

Studenci są przygotowywani do podejścia systemowego (holistycznego) w zarządzaniu i działalności gospodarczej, uczą się marketingu, zasad rachunku ekonomicznego i rachunkowości, poznają podstawy prawa gospodarczego (w tym – podatkowego) i prawa pracy, uczą się języków obcych. Studenci poznają także podstawy zarządzania eko-rozwojowego oraz uczą się poszanowania dla środowiska naturalnego.

Specjalność ta kreuje liderów potrafiących zarządzać współczesnym przedsiębiorstwem czy instytucją w taki sposób, aby mogli oni, dzięki skutecznej strategii, sprostać konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych.

 • umiejętność właściwej interpretacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz jego najbliższym otoczeniu
 • skutecznej i kreatywnej współpracy w zespołach
 • obserwacja, pomiar, dokumentowanie i tworzenie informacji gospodarczych
 • szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w gospodarce
 • podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • odporności psychicznej w trudnych sytuacjach
 • planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa
 • znajomości języków obcych
 • interdyscyplinarna wiedza z zakresu zarządzania i ekonomii
 • umiejętności myślenia systemowego i interdyscyplinarnego
 • samodzielnego wykonywania analiz w skali przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, jednostek samorządowych
 • definiowania problemów zarządczych, określania ich ważności, wyboru metod analizy i ich stosowania, wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach
 • stanowiska kierownicze lub menadżerskie w dużych organizacjach lub instytucjach
 • praca w sektorze przedsiębiorstw
 • organizacje nie zaliczane do sektora przedsiębiorstw oraz kierowanie własnymi firmami
 • firmy marketingowe i rachunkowe
 • firmy konsultingowe świadczące usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego