//Studia I stopnia (licencjackie)
Studia I stopnia (licencjackie) 2018-10-19T15:34:59+00:00

Specjalności*

*specjalności są wybierane na II semestrze

Opis kierunku: Zarządzanie, to zarówno analizowanie, planowanie, inicjowanie, jak i kontrolowanie wszelkiego rodzaju strategii biznesowych. Kierunek obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Zarządzanie w Jańskim obejmuje aż sześć istotnych dziedzin współczesnego biznesu, zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Kierunek daje profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Rozwija umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategię jego rozwoju. Patron naszej Uczelni – Bogdan Jański, też z wykształcenia ekonomista i mistrz kreowania osobowości propagował koncepcję “człowieka zintegrowanego”, dlatego w naszej koncepcji edukacyjnej pragniemy wykształcić Kreatywnego Profesjonalistę – człowieka łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami. W związku z tym dążymy do tego, aby Absolwenci Szkół Jańskiego byli ludźmi myślącymi odważnie i niekonwencjonalnie w podejściu do gospodarczej aktywności i przedsiębiorczości. Na kierunku Zarządzanie w Jańskim, przygotowujemy specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalności. Wdrażając w życie dewizę Uczelni, Prawda – Dobro – Skuteczność uczymy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu firm i przedsiębiorstw. Propagujemy prawdę jako naczelną zasadę we wzajemnych kontaktach biznesowych. Uznajemy dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu niezwykle cennym kapitałem ludzkim i firmami. Jański oprócz aplikacji wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności, rozwija kształcenie w obszarze personalizmu chrześcijańskiego – osobowość sumienia, godności, suwerenności wewnętrznej i wolności.

 

Specjalności*

 

*specjalności są wybierane na II semestrze

Absolwenci studiów pedagogicznych I stopnia uzyskują przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkołach, szkołach, placówkach oświatowych w zależności od wybranej specjalizacji

Opis kierunku: Pedagogika to zarówno rozumienie rzeczywistości edukacyjnej, nauczanie, edukowanie, wychowywanie, jak i komunikowanie. Kierunek obejmuje między innymi wiedzę z zakresu historii, filozofii, socjologii, psychologii, komunikacji oraz nauki języka angielskiego na poziomie B2. Kierunek daje profesjonalna wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wychowania i pracy opiekuńczej, nowoczesnych metod pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także rozpoznawania zakłóceń w rozwoju dzieci w różnym wieku. Kierunek stwarza szansę na to, aby być w centrum ciągle ewoluującego systemu edukacji oraz umiejętnie dopasowywać swoje wykształcenie do potrzeb dzisiejszego pedagogicznego rynku. Rozwija umiejętność analizy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności osób w różnym wieku oraz naprowadza, jak w sposób przemyślany i odpowiedzialny dobierać metody i formy oddziaływań stymulujących wszechstronny rozwój. Kształcenie na kierunku pedagogika cechuje także nacisk na rozwój szeroko rozumianych kompetencji społecznych, które są niezwykle cennym atutem w pracy pedagoga. Patron naszej Uczelni – Bogdan Jański,  z wykształcenia ekonomista i mistrz kreowania osobowości propagował koncepcję “człowieka zintegrowanego”, dlatego w naszej koncepcji edukacyjnej pragniemy wykształcić Kreatywnego Profesjonalistę – człowieka łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami. W związku z tym dążymy do tego, aby Absolwenci Szkół Jańskiego byli ludźmi myślącymi odważnie i niekonwencjonalnie w podejściu do aktywności i przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji. Na kierunku Pedagogika w Jańskim, przygotowujemy specjalistów w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalizacji i specjalności. System edukacyjny Szkół jańskiego oparty jest na metodzie WIDZIEĆ-OCENIĆ-DZIAŁAĆ. Obserwacja i rozwijanie wyobraźni sprawiają, że człowiek zaczyna myśleć i działać twórczo. Stąd nacisk w metodzie kształcenia na obserwację, od której rozpoczyna się droga od odtwarzania do tworzenia. Wdrażając w życie dewizę Uczelni, PRAWDA-DOBRO-SKUTECZNOŚĆ, propagujemy prawdę jako naczelną zasadę w kontakcie z drugim człowiekiem. Uznajemy dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu ludźmi w procesie edukacyjnym. Uczymy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu środowiska edukacyjnego. Jański oprócz aplikacji wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności, rozwija kształcenie w obszarze personalizmu chrześcijańskiego – osobowość sumienia, godności, suwerenności wewnętrznej i wolności. Uczymy skutecznego działania na rzecz środowiska lokalnego oraz polaków w rodzinie narodów.