Specjalna Oferta dla Firm 2017-08-31T10:45:14+00:00

Specjalna Oferta dla Firm

Oferta szkoleń

I. ETYKA W ZARZĄDZANIU

 • Budowanie partnerskich relacji wzmacniających pozycję firmy w konkurencyjnym rynku i zmieniającym się otoczeniu
 • Jak skutecznie likwidować nawyki i rutynowe zachowania pracowników eliminujące ryzyko zagrożeń. Warsztaty rozwoju umiejętności w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy oraz zwiększania efektywności w zmieniającym się otoczeniu.

I. ZMOTYWOWANY PRACOWNIK WSPIERAJĄCY WIZERUNEK

Warsztaty  budowania więzi i relacji dla efektywnego działania w czasach zmian i poszukiwania oszczędności

I. ELIMINOWANIE  PSYCHOSPOŁECZNYCH ZAGROŻEŃ I STRESU

U społecznie odpowiedzialnego pracodawcy dbającego o motywację, efektywność i bezpieczeństwo pracy w czasach  zmian i zwiększania wymogów

Wyróżnienie przez CIOP – PIB i EAB i ZP ( Centralny Instytut Ochrony Pracy i Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy).

II. NLP W NEGOCJACJACH – WYWIERANIE WPŁYWU  Z POSZANOWANIEM ŚWIATA INNYCH

Warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej

III. AUDYTOR, MENEDŻER, FINANSISTA, KONTROLER XXI WIEKU W KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

Psychologia efektywnych zachowań. Nowoczesne warsztaty na rzecz zwiększania jakości.

 • Przedsiębiorczość i kreatywność
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie konfliktem, prowadzenie mediacji i negocjacji
 • Data minig w firmie
 • Controlling personalny
 • Kontrola zarządcza
 • Zaradzanie projektami
 • Autoprezentacja
 • Protokół dyplomatyczny
 • Społeczna odpowiedzialność wg PN ISO 260000

Zajęcia prowadzi: Elżbieta Maria Komorowska

 • Trener (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ), coach, konsultant, doradca, praktyk z ugruntowanym przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z wieloletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich i edukacyjnej na wyższych uczelniach.
 • Specjalista z zakresu priorytetowych i strategicznych rozwiązań opartych na bezpieczeństwie, efektywności i innowacjach wg światowych standardów, związanych z psychologią zachowań i eliminacją nawyków.
 • Przygotowanie merytoryczne potwierdzone kilkoma dyplomami prestiżowych uczelni (ekonomia, psychologia, zarządzanie na świecie etc), i  kilkunastoma certyfikatami ,również z udziałem  tzw. „guru światowego zarządzania”. Uznany wykładowca  wyższych uczelni.
 • Certyfikowany Human Resources Manager. Autorka kliku książek, (w tym miedzy innymi: „Vademecum skutecznego działania”„ „Sukces wyborczy i zawodowy”), ponad 200 publikacji (dot. uwarunkowań sukcesu w konkurencyjnym rynku, zarządzania i  efektywnego działania na każdym stanowisku etc.)