///Rozwój Kompetencji Miękkich dla pracowników i pracodawców
Rozwój Kompetencji Miękkich dla pracowników i pracodawców 2017-07-19T09:30:34+00:00

Rozwój Kompetencji Miękkich dla pracowników i pracodawców

Projekt Szkoleń

Jedną z najważniejszych kompetencji miękkich jest umiejętność komunikowania się z innymi: ze współpracownikami, kolegami, przełożonymi i podwładnymi oraz klientami. Oznacza to, że musisz się upewnić czy zostałeś dobrze zrozumiany, jak również wiedzieć jak przekazać trudne  informacje, żeby poradzić sobie z konfliktem oraz jak unikać barier komunikacji. Tego możesz właśnie nauczyć się na szkoleniu z komunikacji. Ponadto po zakończeniu treningu lub warsztatu będziesz rozumiał dynamikę komunikacji międzyludzkiej. Nauczysz się, jak panować nad językiem ciała. Rozwiniesz również umiejętność aktywnego słuchania, która jest niezbędna nie tylko w relacjach zawodowych, ale również osobistych.

Udział w treningu asertywności umożliwi Ci skuteczniejsze realizowanie swoich potrzeb i interesów. Zwiększysz pewność siebie i wiarę we własne siły. Będziesz lepiej radził sobie z agresją i manipulacją ze strony innych. Dowiesz się, jak radzić sobie z negatywnymi ocenami, jak mówić „nie” oraz jak przyjmować i wyrażać konstruktywną krytykę. Trening asertywności jest niezbędny dla osób, które planują pracować na stanowiskach, gdzie wymagany jest ciągły kontakt z klientami.

To szkolenie wybierz, jeżeli planujesz pracować sprzedaży, ale nie tylko. Budowanie sieci relacji to gwarancja utrzymania się na rynku pracy. Polecane również dla osób nieśmiałych, które obawiają się rozpoczynać rozmowę. Umiejętność budowania sieci relacji pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele zawodowe. Na szkoleniu dowiesz się nie tylko jak budować trwałe i satysfakcjonujące relacje zawodowe, ale również jak budować zaufanie. Nauczysz się jak wykorzystywać do tego celu pytania otwarte oraz jak szukać wspólnych pól zainteresowań z Twoim rozmówcą.

Umiejętność panowania nad swoimi nerwami w sytuacjach zawodowych jest niezbędna. Pracodawcy szukają osób opanowanych, które potrafią być samodzielne i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Na szkoleniu z zarządzania stresem dowiesz się, jakie mechanizmy obronne uruchamiasz podczas stresujących wydarzeń i jaki mogą one mieć wpływ na to, jak interpretujesz daną sytuację i jak na nią reagujesz. Na szkoleniu dowiesz się, jak panować nad swoimi nerwami, jak radzić sobie z gniewem i złością, wykorzystując metody poznawcze. Ponadto poznasz wiele technik radzenia sobie ze stresem jak: relaksacja, wizualizacja czy też trening autogenny.

Konieczność wystąpienia publicznego wzbudza ogromny lęk u większości ludzi. Niestety bez opanowania tej kompetencji niemożliwa staje się realizacja wielu celów zawodowych. Na szkoleniu z autoprezentacji dowiesz się:

  • Jak wykorzystywać i kontrolować mowę ciała,
  • Jak modulować swój głos,
  • Jak stosować chwyty retorycznych,
  • Jak konstruować poprawną wypowiedź,
  • Jak odpowiednio argumentować.

Na szkoleniu z wywierania wpływu rozwiniesz umiejętność przekonywania i perswazji oraz poznasz skuteczne sposoby oddziaływania na innych ludzi. Dowiesz się jak świadomie kreować sympatię, jak wzbudzać zainteresowanie innych oraz w jaki sposób osiągnąć zamierzony efekt. Poznasz reguły, które są obecne w relacjach między ludzkich jak np. regułę wzajemności czy też konsekwencji.  Dowiesz się, jak zasady przyjaznej komunikacji pozwolą Ci budować własny autorytet i zdobywać zaufanie.

Umiejętności rozwiązywania problemów jest cechą kreatywnej jednostki, która potrafi nie tylko rozpoznawać problemy, ale szukać dla nich rozwiązań i je skutecznie zastosować. Na treningu dowiesz się, dlaczego warto uruchamiać myślenie poza schematami i nie bać się podejmowania ryzyka. Nauczysz się wielu kreatywnych technik, które umożliwią Ci realizację zadań zawodowych.

Współpraca w zespole oznacza umiejętność pracy przy realizacji zadań wraz z innymi członkami zespołu, efektywną komunikację, budowanie zaufania, oferowania wsparcia. Na szkoleniu z tego obszaru dowiesz się, jaką rolę pełnisz pracując w grupie, jak budzić ducha zespołu oraz jak angażować się w realizację zadań, aby wykonywać je na czas. Dowiesz się, dlaczego podejmowanie inicjatywy w zespole jest ważne i jak  przyjmować punkty widzenia innych członków. Poznasz techniki radzenia sobie z konfliktem grupowym oraz w jaki sposób wyrażać i przyjmować krytykę.

Umiejętność zarządzania czasem oznacza większą efektywność osobistą. Na szkoleniu z zarządzania czasem nauczysz się bardziej ekonomiczne planować swoje działania oraz wyznaczać cele i priorytety. Poznasz techniki organizowania czasu i zasady zarządzania czasem. Dowiesz się, jakie cechy osobowości utrudniają Ci bardziej efektywne zachowanie. Nauczysz się kierować samym sobą tak, aby czas, który masz do dyspozycji zarówno życiu zawodowym i osobistym, był wykorzystany przez Ciebie optymalnie.