/Studia I i II stopnia
Studia I i II stopnia 2018-03-16T14:10:47+00:00

Studia I i II stopnia

Cel studiów I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na jednym z dwóch kierunków, jakie są prowadzone przez Wydział Zarządzania w Warszawie. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów. Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 7 semestrów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na Studiach II stopnia (magisterskich).

Cel studiów II stopnia

Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego – magistra.

Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Nauka trwa 3 semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. W Jańskim czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Zarządzania w Warszawie są poświęcone problematyce z zakresu zarządzanie personelem, oceny osiąganych wyników ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu finansowego, zarządzaniu kosztami i projektami, konsultingu i doradztwa, zarządzaniu wiedzą, kapitałem i inwestycjami, projektowaniu i wdrażaniu innowacji organizacyjnych.

Jakość nauczania w Jańskim potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 263/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z dnia 2012 poz. 572 z późn. zm.).

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego proponuje skrócony cykl studiów I i II stopnia dla osób, które w praktyce wykonują zawód związany z wybranym kierunkiem.

  • Kandydat, który wykaże się min. 5- letnim doświadczeniem w branży może u nas liczyć na skrócenie studiów I stopnia nawet o połowę.  6 semestrów skrócone do 3.
  • Kandydat, który ukończył licencjat i po uzyskaniu dyplomu udokumentuje min. 3-letnie doświadczenie w branży może liczyć na skrócenie studiów magisterskich nawet do 2 semestrów.

Szczegóły pod naszym telefonem rekrutacyjnym !!! + 48 668 487 760