Dokumenty 2019-07-01T14:20:15+00:00

Stypendia

Regulaminy 2017-07-15T19:54:08+00:00
 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
 • Regulamin praktyk studenckich (.pdf)
 • Regulamin studiów (.pdf)
 • Regulamin studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
Dokumenty związane z zapomogami 2017-07-08T12:31:21+00:00
 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia 2017-07-08T12:30:35+00:00
 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.doc)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.rtf)
Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym 2017-07-08T12:30:00+00:00
 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)
Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów 2017-07-08T12:28:18+00:00
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego ( oczekiwanie – listopad 2016)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium ( oczekiwanie – listopad 2016)
Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych 2017-07-08T12:28:59+00:00
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (oczekiwanie – listopad 2016)
Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi 2019-02-09T11:22:19+00:00
 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (oczekiwanie na decyzje – 11.2016)
 • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.doc)

Regulaminy

Regulaminy 2017-07-15T19:54:08+00:00
 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
 • Regulamin praktyk studenckich (.pdf)
 • Regulamin studiów (.pdf)
 • Regulamin studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)