/Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2700 zł.
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2700 zł. 2018-09-05T22:06:32+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli i osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym pragnących zdobyć przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo- wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Regulacje prawne dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych
 2. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 3. Podstawy rewalidacji i rehabilitacji
 4. Podstawy terapii logopedycznej
 5. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową
 6. Praca z dzieckiem niewidomym lub niedowidzącym
 7. Praca z dzieckiem głuchym lub niedosłyszącym
 8. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 10. Praca z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi
 11. Praca z uczniem zdolnym
 12. Praktyka pedagogiczna