Projekty zrealizowane

 

L.p. Nazwa projektu Jednostka Okres trwania projektu Instytucja nadzorująca realizację projektu
1. Absolwent Jańskiego pilnie poszukiwany na rynku pracy – Kompleksowy rozwój bazy dydaktycznej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu, Warszawie, Zabrzu 2009-2013 Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
2. "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości" – Poradnia Kreatywnego Przedsiębiorcy Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2007-2008 Stowarzyszenie Euroregion Niemen
3. Analiza potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego na obszarze Łomży i powiatu łomżyńskiego w aspekcie wymogów lokalnego rynku pracy Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2008-2009 PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
4. Diagnoza i kierunki rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2011-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5. Dofinansowanie części kosztów wyposażenia ABK Wydział Zamiejscowy w Opolu 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
6. Doskonalenie nauczycieli poprzez praktyki w przedsiebiorstwach Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2011-2013  
7. Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej Wydział Zamiejscowy w Chełmie 2007-2008 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
8. Kapitał ludzki 2006-2007 Wydział Zamiejscowy w Opolu 2006-2007 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
9. Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach Wydział Zamiejscowy w Krakowie 2011-2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej
10. Opolska Akademia Przedsiębiorczości Edukacyjnej Wydział Zamiejscowy w Opolu 2010-2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
11. Opracowanie ankiet oraz analiza wyników badania nt. efektywności szkoleń "ABC przedsiębiorczości" Wydział Zamiejscowy w Opolu 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
12. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin Wydział Zamiejscowy w Opolu 2007 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
13. Przekwalifikowanie zawodowe: asystent głównego księgowego i pracownik kadr Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2006-2007 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
14. Rozbudowa informatycznej infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2004-2005 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15. Rynek pracy – potrzebne zawody na Lubelszczyźnie Wydział Zamiejscowy w Chełmie 2009-2010 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
w Lublinie
16. Rynek pracy. Potrzebne zawody na Opolszczyźnie Wydział Zamiejscowy w Opolu 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
17. Społecznie i profesjonalnie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu 2009-2010 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
18. Stawiamy na przedsiębiorczość Wydział Zamiejscowy w Opolu 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
19. Stawiamy na rozwój – studia podyplomowe dla kadr MSP Wydział Zamiejscowy w Krakowie, Opolu, Warszawie 2009-2010 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
20. Student, absolwent – przedsiębiorca – aktywizacja samozatrudnienia w regionie Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
21. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej Ośrodek rozwoju Edukacji
22. Zakochaj sie w funduszach europejskich Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2009 Polska Fundacja im. R. Schumana
23. Zarządzanie zasobami pracy w wybranych obszarach gospodarki na terenie Euroregionu Niemen Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży 2006-2007 Stowarzyszenie Euroregion Niemen
24. Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Kapita ł społeczny opolskich społeczności lokalnych. Opracowanie badań. Wydział Zamiejscowy w Opolu 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego