/Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi – 2700 zł.
Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi – 2700 zł. 2018-09-05T22:05:27+00:00

CHARAKTERTSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, liderów grup dziecięcych i młodzieżowych, a także osób poszukujących nowych metod odkrywania potencjału człowieka poprzez zabawę.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

BLOK TEMATYCZNY:

  1. podstawowe założenia pedagogiki zabawy w oparciu o Metodę Klanzy,
  2. metody aktywizujące w budowaniu pozytywnych relacji w grupie,
  3. tańce integracyjne, animacje grup wielopokoleniowych,
  4. tekst, muzyka, działania plastyczne w pracy z grupą,
  5. zabawy z chustą animacyjną Klanzy,
  6. przygotowanie imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych,
  7. budowanie niekonwencjonalnych przedstawień