/Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 2700 zł.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 2700 zł. 2018-09-05T22:04:18+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są absolwentów studiów I badź II stopnia posiadających uprawnienia pedagogiczne, chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

 

CZAS TRWANIA:  Studia trwają trzy semestry.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Diagnoza dziecka i środowiska wychowawczego
 2. Dydaktyka nauczania zintegrowanego
 3. Dydaktyka wychowania przedszkolnego
 4. Edukacja medialna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 5. Elementy matematyki
 6. Elementy wiedzy o literaturze i języku
 7. Metodyka wychowania fizycznego
 8. Muzyka i ruch
 9. Pedagogika przedszkolna
 10. Pedagogika wczesnoszkolna
 11. Pedagogika zabawy
 12. Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka
 13. Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 14. Seminarium dyplomowe
 15. Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych z elementami przyrodoznawstwa