/Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2019-06-12T20:33:45+00:00

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

CELEM studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych do pracy w przedszkolu oraz w  nauczaniu zintegrowanym na I etapie edukacyjnym.

CZAS TRWANIA: trzy semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.