/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2019-06-12T20:34:29+00:00

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

CELEM podyplomowych studiów jest merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog, wychowawca..

CZAS TRWANIA: trzy semestry realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Przygotowanie pedagogiczne (dające uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych i wychowawczych) będzie potwierdzone w suplemencie ukończenia studiów. Program obejmuje treści pedagogiczne, psychologiczne i z zakresu metodyk kierunkowych do nauczania przedmiotów zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów. Poprzez proponowane formy zajęć (konwersatoria, warsztaty) i metody pracy (dominują aktywizujące) absolwent nabywa najnowszą wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne umożliwiające mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do osób, posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Ofertą mogą być zainteresowani: nauczyciele czynni zawodowo, pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby dopiero zainteresowane podjęciem stanowiska nauczyciel-wychowawca, a także inne osoby dążące do poszerzenia kompetencji pedagogicznych.