/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 2700 zł.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 2700 zł. 2018-09-05T22:03:39+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności.
Nadają uprawnienia do pracy jako pedagog w placówkach opiekuńczych oraz szkołach.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Psychologia rozwojowa
  2. Psychiatria dziecięca
  3. Pedagogika specjalna
  4. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  5. Zaburzenia zachowania i emocji
  6. Arteterapia
  7. Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  8. Organizacja czasu wolnego
  9. Elementy logopedii
  10. Praktyka pedagogiczna