/Pedagogika katechetyczna
Pedagogika katechetyczna 2019-04-13T11:20:54+00:00

PEDAGOGIKA KATECHETYCZNA

CELEM podyplomowych studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę jako nauczyciel religii i uzyskać stosowne uprawnienia.

CZAS TRWANIA: dwa semestry, realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (piątek-sobota).

ORGANIZACJA STUDIÓW: do 40 procent zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej.

OPIS STUDIÓW: Absolwenci podyplomowych studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej i w szkołach branżowych I i II stopnia – nabycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a MEN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności. Nadają uprawnienia do pracy jako pedagog w placówkach opiekuńczych oraz szkołach.