Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Opis kierunku

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 - III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na  zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service)  na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B.

Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej dostarczy absolwentom jednego z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I - III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (B2).

 Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.

 

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje następujące moduły przedmiotów:

Pedagogiczno-dydaktyczny:

Podstawy przyswajania języka obcego

Podstawy glottodydaktyki

Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolej

Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej

Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania

Etyka zawodu nauczyciela

Elementy prawa oświatowego

Warsztaty komunikacji

Warsztaty wychowawcze

Warsztaty metodyczne

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego

Psychologiczny:

Elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej

Merytoryczny (językowy)

Gramatyka opisowa

Lektorat języka angielskiego

Wiedza o krajach obszaru językowego

Seminarium dyplomowe

 

Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, ale przede wszystkim kształci umiejętności potrzebne do pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Dlatego warunkiem zaliczenia studiów jest odbycie praktyki pedagogicznej i w przedszkolu, i w szkole, której celem jest rozwój kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

 

Kwalifikacje

Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach 0-III szkoły podstawowej oraz szkołach językowych.

 

Czas trwania studiów:

Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą brali aktywny udział  w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach.  Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

               Infolinia rekrutacyjna: 668 487 760 Zadzwoń teraz! 

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem utworzenia grupy na danym kierunku jest zabranie się minimalnej grupy studentów.
 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko*
Nieprawidłowe dane

Email*
Nieprawidłowe dane

Pytanie*
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka*
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane