Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych

Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących, jak i pracujących.

 

PROMOCJA!

 

Absolwenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!

 

 

Ale to nie wszystko!

 

Słuchacze studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub słuchacze którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa).

Uwaga! Promocje nie łączą się! 

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 508 587 925 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

 

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie kształci na kierunkach

 

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

  

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

X

rat

II

raty

I rata
1. Architektura przedszkola/Architektura dla dzieci 2 400 zł   1.600 zł 3.000 zł Nowość!
I edycja- cena promocyjna
2. Architektura przestrzeni publicznej, parków i ogrodów 2 400 zł 435 zł 2.200 zł 4.200 zł Nowość!
I edycja- cena promocyjna

3.

Asystent rodziny 2 400 zł 380 zł 1.600 zł 3.000 zł

Nowość!
I edycja- cena promocyjna

4. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 2 400 zł 300 zł 1.300 zł 2.500 zł  
5. Gerontologia społeczna 2 400 zł 370 zł 1.500 zł 2.800 zł  
6. Kadry i płace w zarządzaniu 400 zł 400 zł 1.700 zł 3.200 zł  
7. Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe 2 400 zł 420 zł 1.800 zł 3.500 zł  
8. Międzynarodowe studia coachingu 400 zł 550 zł 2.400 zł  4.600 zł  
9. Zarządzanie opieką nad seniorami 2 400 zł 400 zł 1.700 zł 3.200 zł  
10. Zarządzanie oświatą 400 zł 350 zł 1.500 zł 2.800 zł  
11. Zarządzanie podmiotami leczniczymi  2 400 zł 370 zł 1.600 zł  3.000 zł

 

 

 

                                                                         

Studia podyplomowe trzysemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XIV

rat

III

raty

I rata
1. Edukacja dla bezpieczeństwa  400 zł 340 zł  1.500 zł 4.000 zł  
2. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej nowość! 3 400 zł 350 zł 1.500 zł 3.900 zł Nowość!
I edycja- cena promocyjna
3. Pedagogika ewaluacyjna  3 150 zł 330 zł 1.550 zł 3000 zł Nowość!
I edycja- cena promocyjna
4. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 400 zł 310 zł  1.400 zł 3.900 zł  
5. Podyplomowe studia pedagogiczne 400 zł 290 zł 1.300 zł  3.700 zł   

 

                                                                        

Studia podyplomowe czterosemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XVIII

rat

IV

raty

I rata
1. Logopedia 4 400 zł 350 zł 1.500 zł 5.800 zł Nowość!
I edycja- cena promocyjna