Studia podyplomowe i kursy

Nowości

 

•             Analityk finansowy w zarządzaniu firmą

•             Rachunkowość zarządcza i controlling

•             Skuteczny menedżer firmy

•             Kadry i płace w zarządzaniu

•             Księgowość

•             Finanse i rachunkowość

•             Zarządzanie kadrami

•             Zarządzanie kapitałem ludzkim

•             Zarządzanie projektami

•             Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

•             Międzynarodowe studia coachingu

 

Podyplomowe z Pedagogiki dla nauczycieli - napisz, wyślemy ci całą ofertę

Przykładowe:

 • Pedagogika specjalna
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Doradztw zawodowe 

 

 Rozwój Kompetencji Miękkich dla pracowników i pracodawców

Projekt Szkoleń 

A. Komunikacja interpersonalna

Jedną z najważniejszych kompetencji miękkich jest umiejętność komunikowania się z innymi: ze współpracownikami, kolegami, przełożonymi i podwładnymi oraz klientami. Oznacza to, że musisz się upewnić czy zostałeś dobrze zrozumiany, jak również wiedzieć jak przekazać trudne  informacje, żeby poradzić sobie z konfliktem oraz jak unikać barier komunikacji. Tego możesz właśnie nauczyć się na szkoleniu z komunikacji. Ponadto po zakończeniu treningu lub warsztatu będziesz rozumiał dynamikę komunikacji międzyludzkiej. Nauczysz się, jak panować nad językiem ciała. Rozwiniesz również umiejętność aktywnego słuchania, która jest niezbędna nie tylko w relacjach zawodowych, ale również osobistych.

B. Trening asertywności

Udział w treningu asertywności umożliwi Ci skuteczniejsze realizowanie swoich potrzeb i interesów. Zwiększysz pewność siebie i wiarę we własne siły. Będziesz lepiej radził sobie z agresją i manipulacją ze strony innych. Dowiesz się, jak radzić sobie z negatywnymi ocenami, jak mówić „nie” oraz jak przyjmować i wyrażać konstruktywną krytykę. Trening asertywności jest niezbędny dla osób, które planują pracować na stanowiskach, gdzie wymagany jest ciągły kontakt z klientami.

C. Networking – budowanie sieci relacji

To szkolenie wybierz, jeżeli planujesz pracować sprzedaży, ale nie tylko. Budowanie sieci relacji to gwarancja utrzymania się na rynku pracy. Polecane również dla osób nieśmiałych, które obawiają się rozpoczynać rozmowę. Umiejętność budowania sieci relacji pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele zawodowe. Na szkoleniu dowiesz się nie tylko jak budować trwałe i satysfakcjonujące relacje zawodowe, ale również jak budować zaufanie. Nauczysz się jak wykorzystywać do tego celu pytania otwarte oraz jak szukać wspólnych pól zainteresowań z Twoim rozmówcą.

D. Zarządzanie stresem

Umiejętność panowania nad swoimi nerwami w sytuacjach zawodowych jest niezbędna. Pracodawcy szukają osób opanowanych, które potrafią być samodzielne i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Na szkoleniu z zarządzania stresem dowiesz się, jakie mechanizmy obronne uruchamiasz podczas stresujących wydarzeń i jaki mogą one mieć wpływ na to, jak interpretujesz daną sytuację i jak na nią reagujesz. Na szkoleniu dowiesz się, jak panować nad swoimi nerwami, jak radzić sobie z gniewem i złością, wykorzystując metody poznawcze. Ponadto poznasz wiele technik radzenia sobie ze stresem jak: relaksacja, wizualizacja czy też trening autogenny.

E. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Konieczność wystąpienia publicznego wzbudza ogromny lęk u większości ludzi. Niestety bez opanowania tej kompetencji niemożliwa staje się realizacja wielu celów zawodowych. Na szkoleniu z autoprezentacji dowiesz się:

 •  Jak wykorzystywać i kontrolować mowę ciała,
 •  Jak modulować swój głos,
 •  Jak stosować chwyty retorycznych,
 •  Jak konstruować poprawną wypowiedź,
 •  Jak odpowiednio argumentować.

F. Wywieranie wpływu

Na szkoleniu z wywierania wpływu rozwiniesz umiejętność przekonywania i perswazji oraz poznasz skuteczne sposoby oddziaływania na innych ludzi. Dowiesz się jak świadomie kreować sympatię, jak wzbudzać zainteresowanie innych oraz w jaki sposób osiągnąć zamierzony efekt. Poznasz reguły, które są obecne w relacjach między ludzkich jak np. regułę wzajemności czy też konsekwencji.  Dowiesz się, jak zasady przyjaznej komunikacji pozwolą Ci budować własny autorytet i zdobywać zaufanie.

G. Trening rozwiązywania problemów i twórczego myślenia

Umiejętności rozwiązywania problemów jest cechą kreatywnej jednostki, która potrafi nie tylko rozpoznawać problemy, ale szukać dla nich rozwiązań i je skutecznie zastosować. Na treningu dowiesz się, dlaczego warto uruchamiać myślenie poza schematami i nie bać się podejmowania ryzyka. Nauczysz się wielu kreatywnych technik, które umożliwią Ci realizację zadań zawodowych.

H. Współpraca w zespole

Współpraca w zespole oznacza umiejętność pracy przy realizacji zadań wraz z innymi członkami zespołu, efektywną komunikację, budowanie zaufania, oferowania wsparcia. Na szkoleniu z tego obszaru dowiesz się, jaką rolę pełnisz pracując w grupie, jak budzić ducha zespołu oraz jak angażować się w realizację zadań, aby wykonywać je na czas. Dowiesz się, dlaczego podejmowanie inicjatywy w zespole jest ważne i jak  przyjmować punkty widzenia innych członków. Poznasz techniki radzenia sobie z konfliktem grupowym oraz w jaki sposób wyrażać i przyjmować krytykę.

I.Zarządzanie czasem

Umiejętność zarządzania czasem oznacza większą efektywność osobistą. Na szkoleniu z zarządzania czasem nauczysz się bardziej ekonomiczne planować swoje działania oraz wyznaczać cele i priorytety. Poznasz techniki organizowania czasu i zasady zarządzania czasem. Dowiesz się, jakie cechy osobowości utrudniają Ci bardziej efektywne zachowanie. Nauczysz się kierować samym sobą tak, aby czas, który masz do dyspozycji zarówno życiu zawodowym i osobistym, był wykorzystany przez Ciebie optymalnie.

 

Specjalna Oferta dla Firm

Szkolenia i coaching

 

Zajęcia prowadzi Elżbieta Maria Komorowską.

 • Trener (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ), coach, konsultant, doradca, praktyk z ugruntowanym przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z wieloletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich i edukacyjnej na wyższych uczelniach.
 • Specjalista z zakresu priorytetowych i strategicznych rozwiązań opartych na bezpieczeństwie, efektywności i innowacjach wg światowych standardów, związanych z psychologią zachowań i eliminacją nawyków.
 • Przygotowanie merytoryczne potwierdzone kilkoma dyplomami prestiżowych uczelni (ekonomia, psychologia, zarządzanie na świecie etc), i  kilkunastoma certyfikatami ,również z udziałem  tzw. „guru światowego zarządzania”. Uznany wykładowca  wyższych uczelni. 
 • Certyfikowany Human Resources Manager. Autorka kliku książek, (w tym miedzy innymi: „Vademecum skutecznego działania”„ „Sukces wyborczy i zawodowy”), ponad 200 publikacji (dot. uwarunkowań sukcesu w konkurencyjnym rynku, zarządzania i  efektywnego działania na każdym stanowisku etc.)

 

A. Kadra zarządzająca

I. ETYKA W ZARZĄDZANIU

 • BUDOWANIE PARTNERSKICH RELACJI WZMACNIAJACYCH POZYCJĘ FIRMY W KONURENCYJNYM RYNKU I ZMIENIAJACYM SIĘ OTOCZENIU
 • JAK SKUTECZNIE LIKWIDOWAĆ NAWYKI I RUTYNOWE ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW ELIMINUJACE RYZYKO ZAGROŻEŃ.  WARSZTATY  ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI  W ZAKRESIE ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI   W ZMIENIAJĄCYM  SIĘ OTOCZENIU.

 

B. Kadra pracownicza i produkcyjna

 

I. ZMOTYWOWANY PRACOWNIK WSPIERAJĄCY WIZERUNEK

WARSZTATY  BUDOWANIA WIĘZI I RELACJI DLA EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA W CZASACH ZMIAN I POSZUKIWANIA OSZCZĘDNOŚCI

 

C. Dla wszystkich grup pracowniczych , produkcyjnych i zarządzających.

 

I. ELIMINOWANIE  PSYCHOSPOŁECZNYCH ZAGROŻEŃ I STRESU

U SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO PRACODAWCY DBAJĄCEGO O MOTYWACJĘ, EFEKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRACY W CZASACH  ZMIAN I ZWIĘKSZANIA WYMOGÓW

Wyróżnienie przez CIOP – PIB i EAB i ZP ( Centralny Instytut Ochrony Pracy i Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy).

 

II. NLP W NEGOCJACJACH - WYWIERANIE WPŁYWU  Z POSZANOWANIEM ŚWIATA INNYCH

WARSZATATY KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ

 

III. AUDYTOR, MENEDŻER, FINANSISTA, KONTROLER XXI WIEKU W KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

PSYCHOLOGIA EFEKTYWNYCH ZACHOWAŃ. NOWOCZESNE WARSZTATY NA RZECZ ZWIĘKSZANIA JAKOŚCI.

 

Chcesz pełną ofertę pisz:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl

Infolinia: 668 487 760 Zadzwoń teraz!