Studia I stopnia (licencjackie)

Cel studiów I stopnia

 

Studia I stopnia (licencjackie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na jednym z dwóch kierunków, jakie są prowadzone przez Wydział Zarządzania w Warszawie. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów. Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 7 semestrów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

 

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na Studia II stopnia (magisterskie) (magisterskich).

 

Infolinia rekrutacyjna: 668 487 760 Zadzwoń teraz!