Cele Instytutu 2017-07-18T23:14:24+00:00

Cele Instytutu

Głównym celem Instytutu jest realizacja różnego typu działań w ramach wspierania inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturowych zmierzających do proinnowacyjnego ukierunkowania funkcjonowania organizacji, uwzględniając warunki nowej rzeczywistości zarządzania w dobie procesów globalizacji.

 

Istotą jest wprowadzanie do praktyki i upowszechnianie nowych rozwiązań w zakresie innowacyjności procesów, produktów, organizacji i marketingu stanowiących o efektywności nauki, tworzeniu wartości organizacji, postępie i wzmacnianiu konkurencji. Zrozumienie istoty postępu jako strumienia zmian dokonywanych przez innowatorów, wagi wdrażania rozwiązań innowacyjnych jako istotnego narzędzia przedsiębiorczości, poszukiwania nowych możliwości wykorzystania dostępnych zasobów na potrzeby rozwoju zdecyduje o  doskonaleniu  jakości życia człowieka poprzez  pomnażanie dobra wspólnego.