/Nowoczesne technologie w pracy edukatora – 2700 zł.
Nowoczesne technologie w pracy edukatora – 2700 zł. 2018-09-05T22:02:36+00:00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW: Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej
w formie wykładów

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry