/Neurologopedia
Neurologopedia 2018-09-05T22:11:14+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Słuchaczami mogą być:

 • logopedzi po ukończonych studiach podyplomowych;
 • logopedzi po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie logopedii.

 

CEL STUDIÓW:  Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii (uzyskanie specjalności neurologopedycznej), tj. przygotowanie teoretyczne i praktyczne Słuchaczy (mających ogólne wykształcenie logopedyczne) do pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają cztery semestry

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
 2. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 3. Dysartria
 4. Afazja, diagnoza i terapia
 5. Diagnoza i terapia osób po laryngektomii
 6. Zaburzenia płynności mowy – diagnoza i terapia
 7. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych
 8. Fizjoterapia w zaburzeniach mowy
 9. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
 10. Diagnoza neuropsychologiczna osób z uszkodzeniem mózgu
 11. Metody neuroterapii w neurologopedii
 12. Komunikacja wspomagająca w neurologopedii
 13. Rologopedia w praktyce
 14. Seminarium dyplomowe