/Negocjacje i mediacje dla nauczycieli
Negocjacje i mediacje dla nauczycieli 2018-09-05T21:45:58+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli i wszystkich innych osób zajmujących się edukacją, rozwojem innych, uczeniem, trenerów, edukatorów i szkoleniowców chcących poznać nowoczesne metody pracy z uczniem dorosłym oraz udoskonalić własny warsztat pracy posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy psychologii osobowości
 2. Konflikt – analiza i sposoby diagnozy
 3. Komunikacja werbalna i symboliczna
 4. Komunikacja w sytuacji konfliktu
 5. Diagnoza rzeczywistej struktury konfliktu
 6. Psychologia kłamstwa
 7. Diagnoza portretu psychologicznego stron konfliktu
 8. Negocjacje i mediacje
 9. Trening negocjacji
 10. Trening mediacji
 11. Formalno-prawne uwarunkowania mediacji
 12. Strategie i techniki negocjacji
 13. Natura szkolnych konfliktów: przyczyny powstawania, przebieg, konsekwencje.
 14. Metody radzenia sobie z konfliktami.
 15. Budowanie relacji w klasie opartych na współpracy i poszanowaniu granic.
 16. Sposoby komunikacji ułatwiające porozumienie.
 17. Jak rozwiązywać konflikty przy użyciu negocjacji i mediacji.
 18. Nauczyciel jako mediator w sytuacjach konfliktów szkolnych.
 19. Poznanie i ćwiczenie procedury prowadzenia mediacji na gruncie szkolnym.