/Nauczanie przyrody szkole – 2700 zł.
Nauczanie przyrody szkole – 2700 zł. 2018-09-05T22:01:49+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu „Przyroda”.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Biologia
 2. Ekologia
 3. Aspekty ochrony środowiska przyrodniczego
 4. Fizyka
 5. Geografia
 6. Chemia
 7. Metodyka zintegrowanego nauczania przyrody
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Diagnostyka edukacyjna
 10. Pomiar dydaktyczny
 11. Praktyka pedagogiczna