/Nauczanie historii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
Nauczanie historii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry) 2018-09-05T22:01:16+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli  zamierzających nauczać przedmiotu „Historia” w szkole.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry + semestr uzupełniających dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do szkoły średniej

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Historia starożytna
  2. Historia powszechna
  3. Historia Polski
  4. Historia Śląska
  5. Historia integracji europejskiej
  6. Doktryny polityczno-prawne
  7. Europejski system praw człowieka
  8. Planowanie dydaktyczne
  9. Metodyka nauczania historii
  10. Praktyka pedagogiczna