/Nauczanie geografii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry)
Nauczanie geografii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich – 2700 zł.(III sem.) + 3600 zł. (IV semestry) 2018-09-05T22:00:33+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli – absolwentów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania geografii.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry + semestr uzupełniających dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do szkoły średniej

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Astronomiczne podstawy geografii
 2. Geologia
 3. Geografia fizyczna- świat i Polska
 4. Geografia społeczno- ekonomiczna- świat i Polska
 5. Geografia regionalna z elementami geografii kultur (Polska, świat)
 6. Kartografia i topografia
 7. Gleboznawstwo i geografia gleb
 8. Ochrona i kształtowanie środowiska
 9. Metodyka nauczania geografii w szkole
 10. Dydaktyka nauczania geografii w szkole
 11. Metody aktywizujące w nauczaniu
 12. Praktyka pedagogiczna